Ingezaaide akkers


Hieronder een kaart met de ingezaaide akkers en de toegezegde akkers. Niet alle akkers zijn vrij toegankelijk. Akkers die te bezichtigen zijn vanaf de openbare weg zijn: 1, 2, 3, 5, 6, 23, 25 en 26.