Welkom bij de NatuurWerkgroep Rucphen e.o.

De NatuurWerkgroep Rucphen e.o. (NWGR) zet zich als een echte werkgroep actief in voor de ontwikkeling, het beheer en behoudt van natuur en landschap.

De vereniging stelt zich ten doel:

a. De bescherming en ontwikkeling van de natuur en het milieu.
b. De bevordering van kennis van- en liefde voor de natuur.

De NWGR beperkt zich qua focus op het grondgebied van  de gemeente Rucphen. Zij is op een breed scala van activiteiten binnen onze natuur actief.
Op deze website vind je alle details hierover. Surf gerust rond en heb je nog vragen of adviezen richt je dan tot ons secretariaat info@natuurwerkgroep-rucphen.nl.

welkom

 

Wat doet de NatuurWerkgroep voor de natuur?

Vrijwillig landschapsbeheer
Deze werkgroepen voeren actief onderhoudswerkzaamheden uit in de natuur en het landschap binnen onze gemeente.  Lees meer ….

vogels

 Weidevogels
Samen met boeren worden de nesten van weidevogels beschermd . Lees meer …

Natuur en omgeving
We volgen alle gemeentelijke plannen op dit gebied en proberen die te beïnvloeden ten voordele van onze natuur. Lees meer ….

Bloemenakkers
We leggen bloemrijke graanakkers aan in en rond de Rucphense  Bossen om het voedselaanbod voor insecten, vogels en kleine zoogdieren in zomer en winter te verbeteren. Lees meer ….

Bosbeheer
De Werkgroep bosbeheer heeft als doelstelling de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarde van de Rucphense Bossen te verhogen. Dit doet zij middels het ondersteunen van de particuliere eigenaren met kennis en kunde en uitvoering. Lees meer ….

Werkgroep PR en werving:
Doel van deze werkgroep is het uitdragen van het imago betrokken belangenbehartiger in de breedste zin van de natuur en milieu in de Gemeente Rucphen.  Lees verder…..

 


WAT DOEN WE NOG MEER?

  • Forest Fitness project (lees meer)
  • Natuur in de kern (lees meer)
  • Excursies – Zie de nieuwsbrief
  • Inventarisaties – Het inventariseren van de  soorten en aantallen insecten, amfibieën, vogels, vlinders enz.
  • Aanleg van Ommetjes
    Vanuit de kerkdorpen worden mooie natuurwandelroutes ontwikkeld en aangelegd zie bijvoorbeeld de pagina over ’t Gaegelpad waar we samen met o.a. de vlinderstichting een Ydille hebben gerealiseerd. ( zie ook www.vlinderstichting.nl/idylle )
  • Flower Power project. Lees meer …….

ANBI erkend
De NatuurWerkgroep Rucphen e.o. is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donaties aan de vereniging komen daardoor in aanmerking voor belastingaftrek als gift voor de Inkomstenbelasting.
Meld u daarom aan als donateur van de NatuurWerkgroep en draag daardoor bij aan de ontwikkeling, het behoud en de bescherming van de natuur in de gemeente Rucphen. Lees meer… (naar lid of donateur worden / help mee)


Film over de Natuurwerkgroep Rucphen