Verslagen en belangrijke documenten


Statuten NWGR 23 november 1977 (oprichting)
Statuten NWGR 29 april 1986 (aanpassing)
Huishoudelijk regelement

 
Jaarverslag-2019
Jaarrekening-2019
begroting 2021
 
Algemene ledenvergadering 12-04-2019
Begroting voor 2020
 
Jaarverslag-2018
Jaarrekening-2018
 
Algemene Ledenvergadering 16-11-2018
Algemene Ledenvergadering 20-04-2018
Begroting voor 2019

 

Algemene Ledenvergadering 17-11-2017
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Algemene Ledenvergadering 21-4-2017
Raming 2017 / Begroting 2018
 
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015