Verslagen en belangrijke documenten


Statuten NWGR 23 november 1977 (oprichting)
Statuten NWGR 29 april 1986 (aanpassing)
Huishoudelijk regelement

 

Jaarverslag-2021
Jaarrekening-2021
Verslag kascommissie-2021

Verslag algemene vergadering 24-9-2021
Raming 2021 en begroting 2022

 

Jaarverslag-2020
Jaarrekening-2020
Verslag kascommissie 2020

 

Jaarverslag-2019
Jaarrekening-2019
begroting 2021

 

Algemene ledenvergadering 12-04-2019
Begroting voor 2020

Jaarverslag-2018
Jaarrekening-2018

Algemene Ledenvergadering 16-11-2018
Algemene Ledenvergadering 20-04-2018
Begroting voor 2019

 

Algemene Ledenvergadering 17-11-2017
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Algemene Ledenvergadering 21-4-2017
Raming 2017 / Begroting 2018

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015