Werkgroep bosbeheer


Bosbeheer-004De Rucphense bossen omvatten bijna 1200 ha natuur en is het natuurgebied van de gemeente Rucphen. Het gebied is qua beheer erg versnipperd daar het in totaal ruim 300 eigenaren kent. Ruim 400 hectare is in handen van een 280 particuliere eigenaren die allen enkele hectares hebben.

De werkgroep bosbeheer heeft als doelstelling de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarde van de Rucphense bossen te verhogen. Dit doet zij middels het ondersteunen van de particuliere eigenaren met kennis en kunde en soms uitvoering.

Welke ondersteuning biedt de natuurwerkgroep:

  1. Bosbeheer-003Advies over bosbeheer zoals aanbrengen van structuur, toekomstbomen, verjonging en soorten uitbreiding.
  2. Voor grotere percelen (meerdere hectares) worden zelfs complete bosbeheer plannen gemaakt zodat de eigenaar op basis daarvan een uitstekend natuurbeheer kan uitvoeren. In het bosbeheerplan wordt een studie gedaan naar de historie, de relevante wetgeving groeiplaats abiotiek en wordt op basis van de doelstelling van de eigenaar de percelen geïnventariseerd. Op basis van de doelstellingen wordt dan per vak een plan gemaakt en maatregelen benoemd voor beheersuitvoering. Kortom een leidraad om te komen tot een bos met hoge biodiversiteit.
  3. Hulp bij uitvoering van bosbeheer werkzaamheden. De vrijwillig landschapsbeheer groep helpt boseigenaren bij het lichte onderhoudswerkzaamheden zoals verwijderen van bospest en andere ongewenste soorten, dunnen, toekomstbomen vrijzetten, aanplant nieuwe bomen en struiken. Alsmede het vellen en ringen van bomen ter verhoging dood hout voorraad. Aanleg kruidenakkers of kruidenweilanden. Kortom alle werkzaamheden ter verhoging en verbetering van de natuurwaarde van de percelen.
  4. De werkgroep geeft ook uitvoerende ondersteuning bij de aanleg en beheer van kruidenrijke graanakkers of kruidenrijk grasland. Dit soort voedselrijke percelen dragen sterk bij aan de biodiversiteit van de Rucphense bossen. Ondersteuning kan plaats vinden middels zaaigoed leveren, grondbewerking, inzaaien , en inventariseren van de aanwezige soorten.

Bosbeheer-002 Bosbeheer-001

Op dit moment maken reeds 15 eigenaren, met in totaal ruim 60 ha, gebruik van deze vrijwel kosteloze ondersteuning.

Coördinator van deze werkgroep is afgestudeerd bos en natuurbeheerder Frank Nooijens Tel: 06-55.69.51.61 of email frank.nooijens@gmail.com