Vrijwillige Weidevogelbescherming


Met hun opvallende baltsvluchten en luide roepen zijn weidevogels ambassadeurs voor het platteland en vrolijke lentebodes. De weidevogels beleven echter moeilijke tijden. Door de gevolgen van de klimaatverandering en de voortgaande intensivering van de landbouw zijn de omstandigheden zo verslechterd dat steeds minder vogels erin slagen hun eieren uit te broeden en de jongen vliegvlug te laten worden. Veel soorten gaan daardoor sterk in aantal achteruit en dreigen op den duur uit ons prachtige landschap te verdwijnen.

patrijs en kievits eieren

Om de weidevogelstand in ons gebied te behouden is sinds 1999 de Vrijwillige Weidevogelbescherming van de Natuur Werkgroep Gemeente Rucphen gesteund door Brabants Landschap actief in het veld. De Agrarische Natuur Vereniging Rucphen heeft zich enkele jaren geleden daarbij aangesloten en coördineert sinds 2016 de contacten met de deelnemende boeren. Momenteel bestaat de groep uit zo’n 12-15 vrijwilligers en een tiental boeren.

Om de verliezen van nesten en jongen als gevolg van landbouwactiviteiten zoveel mogelijk te beperken is een goede samenwerking tussen boer en vrijwilliger een eerste vereiste. Door de vrijwilligers worden volgens een bepaalde methode de nesten opgespoord en gemarkeerd en waar nodig worden beschermingsmaatregelen genomen, zodat de eieren kunnen worden bebroed en de jongen de kans krijgen om groot te worden. Het gaat hier dan o.a. om Grutto’s, Kieviten en Scholeksters.

scholekster nestbescherming en kieviet close up

Nesten worden tijdelijk verplaatst of speciale nestbeschermers worden aangebracht opdat zo weinig mogelijk legsels verloren gaan.

Drenthe 5 12 mei 2013 en kievitsnesten 13 mei 2013
Leden van de weidevogelwerkgroep lopen in de maanden maart t/m juni op verschillende percelen om daar weidevogels te beschermen. Juist in de lente is het heerlijk om de natuur op te zoeken. Beleef het lentegevoel door de bloemen die gaan bloeien en de vogels die weer zingen. Voor de boer heeft de bedrijfsvoering eerste prioriteit, maar bescherming van weidevogels en moderne bedrijfsvoering kunnen met extra inspanning goed samengaan. Door de betrokkenheid van de vrijwilligers bij het boerenbedrijf krijgt de boer het gevoel dat hij er niet alleen voor staat. Soms is met een simpele maatregel een kievitsnestje te omzeilen……

Er zijn genoeg boeren met hart voor de natuur in onze gemeente. Met meer vrijwilligers zouden we dus veel meer nesten kunnen beschermen.
Meld je daarom als vrijwilliger aan bij de coördinator voor de weidevogelbescherming:
Jan Kiewit         tel.  06 103 486 97.