Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer


werkgroep vrijwillig landschapsbeheer

werkgroep vrijwillig landschapsbeheer
Het vrijwillig landschapsbeheer vormt binnen de Natuur Werkgroep Gemeente Rucphen een belangrijke pijler onder haar bestaan.

De doelstelling van de werkgroep vrijwillig landschapsbeheer is:
Het leveren van een actieve bijdrage aan het behoud van natuur en landschapselementen middels uitvoering van praktische beheersmaatregelen met vrijwilligers.

 

De werkzaamheden vinden grotendeels plaats in de periode van begin september tot eind maart.
Er vindt in die periode een breed scala van groene beheerswerkzaamheden plaats in natuurgebieden en landschapselementen in en rondom de gemeente Rucphen.

werkgroep vrijwillig landschapsbeheer

Hierbij worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het plaggen van heide zodat heide weer kan verjongen
  • Het beheer van houtwallen middels dunnen en snoeien
  • Het knotten van wilgen
  • Het schoonmaken van poelen
  • Het trekken van jaarlingen op de heide om verbossing tegen te gaan
  • Het dunnen van houtige gewassen
  • Het verwijderen van exoten zoals de Amerikaanse vogelkers

Het seizoen stopt zodra het broedseizoen voor de vogels weer begint.

 

Binnen de NatuurWerkgroep Gemeente Rucphen zijn 2 vrijwilligers groepen actief

brabants landschap
De zaterdagochtendgroep bestaat uit bijnae twintig vrijwilligers. Deze groep is overwegend actief in gebieden van het Brabants landschap zoals Pannenhoef, Vloeiwijde, Hazemeren en Krabbebossen.

 

natuurmonumenten
De vrijdagochtendgroep bestaat uit bijna tien vrijwilligers die in het seizoen beheerstaken uitvoert in met name landschapselementen en gebieden van Natuurmonumenten en gemeente Rucphen. O.a in de Rucphens Bossen, het Korhoenpad en andere verspreid liggende landschapselementen. Buiten het seizoen houdt deze groep zich bezig met het aanleggen en onderhouden van ommetjes, het onderhouden van de bijenrotonde aan de Gebrande Hoefstraat e.d.

werkgroep vrijwillig landschapsbeheer

Lijkt het jou ook wat om wekelijks lekker buiten een bijdrage te leveren aan de natuur in een gezellige groep natuurliefhebbers?  Meld je dan aan bij een van de coördinatoren.

Coördinatoren voor de zaterdagwerkgroep  zijn:
Johan Vermunt  0165-540176 of
Ad van de Broek  telefoon 06-23845497

De coördinatie van de vrijdagwerkgroep is in handen van:
Piet van de Bergh.  06-54344980


Een film over de werkzaamheden van de werkgroep

Film landschapsbeheer