Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer


werkgroep vrijwillig landschapsbeheer

 

Het vrijwillig landschapsbeheer vormt binnen de NatuurWerkgroep Rucphen e.o. een belangrijke pijler onder haar bestaan.
De doelstelling van de werkgroep vrijwillig landschapsbeheer is:
Het leveren van een actieve bijdrage aan het behoud van natuur en landschapselementen middels uitvoering van praktische beheersmaatregelen met vrijwilligers.

werkgroep vrijwillig landschapsbeheer

 

Hierbij worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het plaggen van heide zodat heide weer kan verjongen
  • Het beheer van houtwallen middels dunnen en snoeien
  • Het knotten van wilgen
  • Het schoonmaken van poelen
  • Het trekken van jaarlingen op de heide om verbossing tegen te gaan
  • Het dunnen van houtige gewassen
  • Het verwijderen van exoten zoals de Amerikaanse vogelkers

 

Binnen de NatuurWerkgroep Rucphen e.o. zijn 2 vrijwilligers groepen actief

brabants landschapDe zaterdagochtendgroep bestaat uit bijna twintig vrijwilligers. Deze groep is overwegend actief in gebieden van het Brabants landschap zoals Pannenhoef, Vloeiwijde, Hazemeren en Krabbebossen. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats in de periode van begin september tot eind maart.

 

De vrijdagochtendgroep bestaat uit ruim tien vrijwilligers die in het hele jaar door beheerstaken uitvoert in met name landschapselementen en gebieden van de gemeente Rucphen en particulieren. O.a in de Rucphens Bossen, het Korhoenpad en andere verspreid liggende landschapselementen. Verder houdt deze groep zich bezig met het aanleggen en onderhouden van ommetjes, het onderhouden van de bijenrotonde aan de Gebrande Hoefstraat e.d.

werkgroep vrijwillig landschapsbeheer

Lijkt het jou ook wat om wekelijks lekker buiten een bijdrage te leveren aan de natuur in een gezellige groep natuurliefhebbers?  Meld je dan aan bij een van de coördinatoren.

Coördinatoren voor de zaterdagwerkgroep  is:
Hubert Broeders,         tel: 06 129 458 95

De coördinatie van de vrijdagwerkgroep is in handen van:
Piet van de Bergh,  tel: 06 543 449 80


Een film over de werkzaamheden van de werkgroep

Film landschapsbeheer

 

Film landschapsbeheer