Forest Fitness


Veel bossen en bosjes in Rucphen kenmerken zich door grote oppervlaktes, monoculturen met dennen, sparren of eiken die door de langzame afbraaksnelheid van de strooisellaag tot een sterk verzuurde zandbodem hebben geleid. Stormen en plagen, zoals de letterzetter, krijgen steeds meer vat op de monoculturen en kunnen hierdoor voor een kaalslag van het bos zorgen.

Het project Forest Fitness is door de NatuurWerkgroep Rucphen e.o. in het leven geroepen om de bossen weer fitter en weerbaarder te maken. Het gaat uit van het inbrengen van strooisel verbeterende boom- en struiksoorten om de verzuring van de zandbodem tegen te gaan en het bos weer toekomstbestendig te maken. Bijkomende effecten zijn dat het bos aantrekkelijker wordt en de biodiversiteit toeneemt. In 2020 heeft de NatuurWerkgroep 23 boseigenaren ondersteund in het weer fitter maken van hun bos. In 2021 is er bij 10 eigenaren het bos vitaler en weerbaarder gemaakt. In totaal zijn er in 2020 en 2021 bijna 3500 boompjes en struiken geplant.

 

Heeft u een bos (groter dan 500m2) wat (onlangs) door storm verloren is gegaan, of heeft u een monocultuur van eiken, dennen of sparren wat heeft geleid tot een sterk verzuurde en arme zandbodem? Neem dan vrijblijvend contact op met Frank Nooijens voor eventuele vragen over Forest Fitness en de mogelijkheden voor uw perceel.

Tel: 06 55 69 51 61
of  email: frank.nooijens@gmail.com