Historie van de NWGR


foto aug.1987 De Lokker

De NWGR is opgericht op 23 November 1977 door een vijftal enthousiaste natuurliefhebbers te weten dhr. J. van den Broek als eerste voorzitter, dhr. J. Wijnen, mevr. J Braat , dhr. H. Broeren en dhr. M de Jong.

Een belangrijke reden voor de start was de ruilverkaveling welke leidde tot veel afbraak van natuur en landschapselementen. Eén van de eerste zaken die succesvol verdedigd werd, was tegen een firma die in Bakkersmeer wilde ontgronden. Door actieve weerstand kon dit worden voorkomen.

Dit succes smaakte naar meer en daarmee was de basis gelegd voor de start van de NWGR.

De NWGR heeft een zeer grote inspanning geleverd om zoveel mogelijk natuur en landschapselementen te beschermen. Dit werd niet altijd door iedereen in dank afgenomen.

De NWGR kreeg hierdoor destijds dan ook een imago van tegenpartij.  Alhoewel dit absoluut niet meer geldt voor de huidige aanpak. De werkgroep doet er nu alles aan om zich op te stellen als meedenkpartij en zoekt naar win/win situaties in haar beleid.

foto aug. 1987 Bakkersmeer 3

Alhoewel de eerste jaren in het teken stonden van de strijd tegen het verdwijnen van bosschages en andere landschapselementen werd het aandachtgebied al snel verruimd. De aandacht bleef wel gericht op de natuur in het buitengebied. De naam natuurwerkgroep werd eer aan gedaan middels het starten van de werkgroep vrijwillig landschapsbeheer midden jaren tachtig.

Ook voor de vogels werden initiatieven ontwikkeld en werden midden jaren 90 onder leiding van de toenmalige voorzitter Jan Kiewit de vrijwillige weidevogelbescherming groep opgezet samen met boeren in de gemeente. Later werd dit uitgebreid met een werkgroep uilen en zwaluwen.

Ook aan het ontstaan en ontwikkeling van de Heemtuin onder bezielende leiding van Mans de Jong hebben vele leden een steentje mogen bijdragen. Tot en met vandaag is er een innige relatie met de Heemtuin en worden vele activiteiten gezamenlijk opgepakt en gesteund.

De NWGR heeft vele natuurprojecten opgezet en uitgevoerd. In 2010 werd gestart met de aanleg van graanakkertjes in de Rucphense bossen.

De enorme inzet van vele leden werd ook gezien door de koningin die vele leden van de natuurwerkgroep heeft geridderd voor de inzet voor de natuur binnen de gemeente, (o.a. Marijke Koks, Riet van de Berg, Mans de Jong, Ad Goorden, Jan van de Broek).

foto aug. 1987 Bakkersmeer 1

De NWGR was en is op vele terreinen binnen natuur en milieu actief.

Alhoewel het lastig is om terug te zien wat er zoal bereikt is, zijn sommige resultaten evident. Zo heeft ze zeker een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke cultuuromslag waarin natuur en milieu vandaag de dag als belangrijk wordt ervaren.

De NWGR en al haar betrokkenen kunnen trots zijn op wat ze in haar 40 jarig bestaan hebben bereikt.

 

Maar er valt nog genoeg te ontwikkelen, te onderhouden en te beschermen. Voldoende werk aan de winkel dus. Vandaar dat we de letter W in NatuurWerkgroep met een hoofdletter schrijven.