Contact


Contactlijst Natuurwerkgroep gemeente Rucphen

BESTUUR

Voorzitter

Kees Kools

0165-38 40 45 / 06 373 240 57

Secretaris

Cees Terpstra

0165-38 16 18

Penningmeester

Toine Wagemakers

 0165-38 66 30 / 06 130 720 66

Lid

Harrie Tak

06 182 987 13

Lid

Frank Nooijens

06 556 951 61

Secretariaat: Hertogstraat 14, 4714 BZ Sprundel

Mail: info@natuurwerkgroep-rucphen.nl

Bankrekening: NL06 RABO 0100 928 447

Kamer van koophandel: 40 280 192

RSIN ANBI: 8165.16.753

COÖRDINATOREN:

Vrijwillig landschapbeheer

Vrijdagochtend:

Piet van de Bergh

0165-34 21 62 / 06 543 449 80

Zaterdagochtend:

Johan Vermunt

0165-54 01 76

Ad van den Broek

06-238 454 97

Bosbeheer:

Frank Nooijens

06 556 951 61

Natuur en omgeving:

Cees Terpstra

0165-38 16 18

Bloemenakkers:

Harrie Tak

0165-34 37 27 / 06 481 026 13

Els Hendrikx

06 308 734 45

Vogelwerkgroepen:

Weidevogels

Jan Kiewit

076 50 33 630 / 06 103 686 97

Zwaluwen

Rinus van Koulil

0165 38 25 41

Uilen

Sjef van de Sande

0165-38 97 35

PR en werving:

Kees Kools

0165-38 40 45 / 06 373 240 57

Flower Power:

Harrie Tak

0165-34 37 27 / 06 481 026 13

Ommetjes:

Cees Terpstra

0165-38 16 18

Website:

Theo Hagedoorn

0165-34 23 24

Incasso en administratie:

Theo Hagedoorn

0165-34 23 24