Vogelwerkgroep


vogelbescherming Nederland SOVON


Korhoen foto NM

De vogelwerkgroep van de Natuur Werkgroep Gemeente Rucphen heeft als doel:

Het initiëren en uitvoeren van activiteiten ter instandhouding en bevordering van de  in de vrije natuur voorkomende vogels in de gemeente Rucphen.

De vogelwerkgroep komt maandelijks bijeen voor de coördinatie en uitvoering van haar activiteiten welke door subwerkgroepen worden uitgevoerd.

Momenteel zijn binnen de Natuur Werkgroep Gemeente Rucphen de volgende subwerkgroepen actief.

 

Subwerkgroep Weidevogelbescherming

Natuurwerkgroep gemeente Rucphen Vogels

De subwerkgroep weidevogels houdt zich bezig met de bescherming van weidevogels.

Ze houdt zich bezig met het inventariseren van de aanwezige broedvogels op weilanden en akkers. Gevonden nesten worden in overleg met de boer gemarkeerd en tijdens werkzaamheden op het land worden ze beschermd.   Lees dan meer……… 

 

Subwerkgroep Uilen
steenuil
De subwerkgroep uilen houdt zich bezig met het creëren van nestgelegenheid voor steenuilen en kerkuilen. De leefgebieden zijn in en rondom huizen aan de rand van de bebouwd kom. Door de moderne bebouwing is er minder nestgelegenheid. De werkgroep doet hier wat aan door nestkasten op te hangen. Zitten er bij jou in de buurt ook uilen en wens je ze te laten broeden? Lees dan meer………

 

Subwerkgroep zwaluwen

boerenzwaluw

 

De subwerkgroep zwaluwen richt zich op de bescherming van met name de boeren- en huiszwaluw.
Door de ontwikkeling van steeds dichtere stallen zijn  de nestmogelijkheden voor zwaluwen sterk afgenomen. De werkgroep adviseert bewoners in het buitengebied om nestmogelijkheden te creëren en nestkasten te leveren. Dus wil je ook zwaluwen op je terrein  Lees dan meer………

Daarnaast worden er door de Vogelwerkgroep incidenteel vogelexcursies gehouden binnen en buiten de gemeente grenzen. Houdt de activiteiten kalender in de gaten om te zien waar en wanneer deze plaatsvinden.

kieviet close up