Werkgroep Zwaluwen


boerenzwaluw
Tegen de tijd dat de boerenzwaluw terugkeert uit het Afrikaanse overwinteringsgebied is het spreekwoordelijk nog geen zomer. Maar als het karakteristieke silhouet van deze zwaluw weer door de lucht scheert, stijgen de temperaturen en is de zomer toch zeker in aantocht. Dan is het vriendelijke gekwetter van op een elektriciteitsdraad rustende zwaluwen her en der te horen. 

boernzwaluw op nest


De boerenzwaluw nestelt bij voorkeur op allerlei plaatsen rondom boerderijen en schuren, maar ook onder bruggen of duikers. Daar bouwt hij van modder en plantaardig materiaal het bekende komvormige nest onder de dakgoot of andere uitstekende en overhangende delen. Dat zijn typisch van die plaatsen die  in de gemeente Rucphen in de afgelopen decennia sterk zijn afgenomen en die er niet meer zo veel zijn.

 

boerenzwaluw-in-vlucht
De Boerenzwaluw komt landelijk weliswaar nog algemeen voor, maar zit wel in de knel. De stand is sinds de jaren zestig in veertig jaar afgenomen met 50-75% en hij staat daarom op de Rode Lijst. Tussen 1993 en 2011 is de stand weer licht toegenomen. Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan een complex van factoren: een lichte stijging van de temperatuur in mei en juni, veranderingen in nestplaatskeuze (meer geschikte paardenstallen!) en verbetering van de omstandigheden in de overwinteringsgebieden. 

 

huiszwaluw in vlucht
De huiszwaluw bouwt een komvormig nest tegen rotswanden: kliffen en berghellingen vormden de natuurlijke omgeving. Maar huizen van baksteen en beton voldoen voor de huiszwaluw ook prima en deze zwart witte vogel is bij ons dan ook een echte cultuurvolger geworden. Het nest wordt gemaakt van klei en zand, kunstig vermetseld tot een knusse woning. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten. In volle vlucht worden deze gevangen, waarbij de wendbaarheid van de zwaluwen goed van pas komt. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar Tropisch- en Zuid-Afrika vliegen om te overwinteren.

De werkgroep zwaluwen van de Natuur Werkgroep Gemeente Rucphen richt zich op de bescherming van met name de boeren- en huiszwaluw.

Door de ontwikkeling van steeds dichtere stallen zijn  de nestmogelijkheden voor zwaluwen sterk afgenomen.

 

huiszwaluw op nest
De werkgroep  ontwikkelt de volgende activiteiten

  • Advisering bij bouw en verbouw van bedrijfsruimtes zodat er nestgelegenheid blijft of ontstaat voor zwaluwen
  • Creatie van nestlocaties
  • Leveren van nestkasten voor zwaluwen (met ondersteuning van Brabants Landschap)

 

 

huiszwaluw duo nest
Heb je ook belangstelling voor zwaluwen of wil je meer weten of wil je actief deelnemen aan de werkgroep zwaluwen van de Natuur Werkgroep Gemeente Rucphen?
Bel of mail naar de coördinator
Rinus van Koulil tel: 0165-382541