Activiteiten


Wat doet de NatuurWerkgroep voor de natuur?

Vrijwillig landschapsbeheer
Deze werkgroepen voeren actief onderhoudswerkzaamheden uit in de natuur en het landschap binnen onze gemeente.  Lees meer …….

vogels

Weidevogels
Samen met boeren worden de nesten van weidevogels beschermd . Lees meer …….

Uilen
In het buitengebied worden nestkasten geleverd en geplaatst voor uilen. Lees meer …….

Zwaluwen
We adviseren bewoners over zwaluwen en het creëren van hun nestlocaties en tevens leveren wij ook de nestkasten ervoor. Lees meer …….

Natuur en omgeving
We volgen alle gemeentelijke plannen op dit gebied en proberen die te beïnvloeden ten voordele van onze natuur. Lees meer …….

Bloemenakkers
We leggen bloemrijke graanakkers aan in en rond de Rucphense  Bossen om het voedselaanbod voor insecten, vogels en kleine zoogdieren in zomer en winter te verbeteren. Lees meer …….

Bosbeheer

De Werkgroep bosbeheer heeft als doelstelling de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarde van de Rucphense Bossen te verhogen. Dit doet zij middels het ondersteunen van de particuliere eigenaren met kennis en kunde en uitvoering. Lees meer …….

 


WAT DOEN WE NOG MEER?

  • Excursies – Zie de nieuwsbrief
  • Inventarisaties – Het inventariseren van de  soorten en aantallen insecten, amfibieën, vogels, vlinders enz.
  • Aanleg van Ommetjes
    Vanuit de kerkdorpen worden mooie natuurwandelroutes ontwikkeld en aangelegd zie bijvoorbeeld de pagina over ’t Gaegelpad waar we samen met o.a. de vlinderstichting een Ydille hebben gerealiseerd. ( zie ook www.vlinderstichting.nl/idylle )
  • Flower Power project. Lees meer …….