Bloemenakkers


overzicht foto
De Natuur Werkgroep Rucphen e.o. streeft al meer dan 35 jaar naar behoud en ontwikkeling van de natuur in de gemeente Rucphen. Ze doet hierbij recht aan de term werkgroep in haar naam.

In 2010 heeft de NWGR het initiatief genomen tot het realiseren van enkele bloemenakkertjes op landbouwpercelen gelegen in de Rucphense bossen. De percelen zijn eigendom van defensie en dienst domeinen verleent graag medewerking aan dit initiatief.


detail foto
Doel was het verhogen van de biodiversiteit middels het verhogen van de voedselvoorziening voor insecten en vogels. Dit wordt bereikt door het akkertje in het voorjaar in te zaaien met een graan en bloemenmengsel. De bloemen leveren gedurende de bloeitijd volop voeding aan vlinders en insecten welke op haar buurt weer voedsel vormen voor vogels en andere insecteneters. Het graan wordt niet geoogst maar blijft achter als wintervoedsel voor vogels en kleine bosdieren welke ook weer dienen als voedsel voor  roofvogels en uilen.


detail korenbloemen
Als graansoorten hebben we haver en gerst gekozen. Voor de akkerbloemen is gekozen voor een mengsel van een 20tal inheemse akkerbloemsoorten. De samenstelling zorgt voor een gespreide bloemenbloei gedurende de maanden juni tot september. We vinden o.a. de volgende  soorten akkerbloemen:  Bolderik, rood guichelheil, blauw guichelheil, korenbloem, wilde ridderspoor, duivenkervel, gele ganzenbloem, groot spiegelklokje, echte kamille, reukloze kamille akkerleeuwenbek, ruige klaproos, bleke klaproos, grote klaproos, kegelsilene, Franse silene, nachtkoekoeksbloem en pekbloem.


vlindersoorten
Inventarisatie op insecten leverde vlindersoorten op als dikkopjes welke dol waren  op de bolderiken en bezochten deze intensief. Later kwamen de citroenvlinders erbij. Ook de gammawitjes kwamen er op af. Daarnaast kwamen  twee soorten libellen op de insecten af.

 


bloemenakkers
Na 3 jaar is de balans opgemaakt en blijkt dat deze akkertjes zeer goed functioneren. Het oudste akkertje aangelegd in 2010 heeft nu zelf een zaadbank van bloemen welke voldoende is om zonder bij te zaaien een prachtige bloemenpracht te geven. De gedane inventarisaties geven aan dat er zowel insecten als vlinders als vogels volop gebruik maken van de akkertjes. Sterk verminderde rode lijst soorten zoals veldleeuwerik zijn er waargenomen.

Dit succes heeft ertoe geleid dat de NWGR de ambitie heeft opgepakt om de komende jaren een tiental van dergelijke akkertjes verspreidt over de Rucphense bossen, wil realiseren.


De eerste stap hiertoe is gezet in 2014 met een uitbreiding van 2 naar 6 bloemenakkertjes

Doelstelling van het project bloemenakkertjes is het verder structureel verhogen van de biodiversiteit in de Rucphense bossen met name gericht op voer voor vogels en insecten en wintervoer voor kleine bosdieren en vogels. Daartoe is in 2016 het Flower Power project gestart. In de speciale rubriek Flower Power kunt u hierover meer lezen. Kijk hier…….