Het project 2017-2019


15,7 ha bloemrijke kruidenakkers in en rond de Rucphense bossen

Inleiding

Ten einde de biodiversiteit in en rond de Rucphense Bossen te verhogen werden in 3 jaar tijd 15,7  hectare kruidenrijke bloemenakkers aangelegd. Om dit project na 3 jaar zonder subsidie voort te kunnen zetten, is financiële steun van harte welkom.

Doel

Samen met diverse grondeigenaren (zoals Brabant Water, Defensie, Natuurmonumente, gemeente Rucphen, agrariërs en particuliere eigenaren) werden 15,7 ha kruidenrijke bloemakkers aangelegd. Dat is een oppervlakte van ruim 24 voetbalvelden.

 

project-flower-power-001

De akkers dienen deels als voerakkers voor overwinterende vogels en kleine zoogdieren. De bloemrijke akkers fungeren tevens als reservaat voor alle in Nederland bedreigde rode lijst soorten akkerkruiden op deze grondsoort.

Op de bloemen komen insecten af die weer vogels aantrekken. Het graan dat overblijft dient als voer voor kleine zoogdieren en als wintervoer voor vogels. Zodoende nemen zowel flora als fauna in haar verscheidenheid toe en worden de Rucphense Bossen aantrekkelijker voor natuurliefhebbers.

Uitvoering: NatuurWerkgroep Rucphen e.o. in samenwerking met Natuurbalans-Limes Divergens (kennisdrager van de akkerkruiden) en het Louis Bolk Instituut (kennisdrager van biologische graanteelt).

 


Resultaten

In 2019 kwamen op bijna 10 ha zo’n 76.000 bloemen tot bloei. Hiervan waren er 77 % bedreigd en 19 % beschermd. Ruim 1/3 betrof de prioritaire akkerkruiden die vrijwel uit West-Brabant verdwenen waren. Bijzonder was de terugkeer van het akkerviltkruid dat geheel uit Nederland verdwenen was. Op 208 plaatsen zijn de planten goed aangeslagen, hetgeen betekent dat er een goede zaadbank is ontstaan voor de toekomst. Dat dit heeft geleid tot een toename van insecten, vogels en kleine zoogdieren mag duidelijk zijn. In sommige akkers verblijven zelfs reeën. Eind 2019 werd de beoogde oppervlakte van 15,7 ha bereikt.

 

Erkenning van buiten

In juli 2016 heeft het project van de provincie Brabant subsidie gekregen voor dit project om in 3 jaar tijd in ruim 15 ha bloemrijke graanakkers in en rondom de Rucphense Bossen de prioritaire akkerkruiden terug te brengen.
In november 2016 werd het project door het Nationaal Groenfonds genomineerd voor de Natuurprijs 2016.

Help mee!
Om de akkers blijvend te kunnen bewerken en onderhouden is financiële steun van harte welkom.
Bijvoorbeeld door een spontane bijdrage op NL06RABO0100928447 t.n.v. NatuurWerkgroep, Rucphen.

project-flower-power-005

 

Flower power sponsoren

Nooijens Advies en Beheer
email: frank.nooijens@gmail.com
tel: 06 55 69 51 61

 Den Ouden, Rijksweg Noord 8, 4735 TX, Zegge
Mail: westbrabant@denoudengroep.com

</th style=”padding:50px”;>