Het project


Van Kruidenrijke akkers tot Rucphense streekproducten

 

project-flower-power-000


Inleiding

Ten einde de biodiversiteit in en rond de Rucphense Bossen te verhogen worden in 3 jaar tijd 16,5 hectare kruidenrijke bloemenakkers aangelegd. Om dit project na 3 jaar zonder subsidie voort te kunnen zetten, wordt het natuurdeel van het project aangevuld met een cultuurdeel en een deel streekproducten die opbrengsten voor de toekomst kunnen genereren.
Het project kent 3 deelgebieden die allen parallel aan elkaar ontwikkeld worden en die elkaar ondersteunen.

project-flower-power-002


A. Natuurdeel

In overleg met de diverse grondeigenaren (zoals Brabant Water, Defensie, agrariërs en particuliere eigenaren) worden 16,5 hectare kruidenrijke bloemenakkers aangelegd. Dat is een oppervlakte van ruim 25 voetbalvelden.

project-flower-power-001
De akkers dienen deels als voerakkers en worden deels geoogst voor traditioneel graan als grondstof voor streekproducten. De bloemrijke akkers fungeren tevens als reservaat voor alle in Nederland bedreigde rode lijst soorten akkerkruiden op deze grondsoort.

Op de bloemen komen insecten af die weer vogels aantrekken. Het graan dat overblijft dient als voer voor kleine zoogdieren en als wintervoer voor vogels. Zodoende nemen zowel flora als fauna in haar verscheidenheid toe en worden de Rucphense Bossen aantrekkelijker voor natuurliefhebbers.

Uitvoering: NatuurWerkgroep gemeente Rucphen in samenwerking met Natuurbalans-Limes Divergens (kennisdrager van de akkerkruiden) en het Louis Bolk Instituut (kennisdrager van biologische graanteelt).


B. Cultuurdeel

Uitvoering: Historische graanmolens in de gemeente Rucphen.
Dit deel omvat de graansoortenkeuze, oogst, en malen van het graan tot bloem en meel als grondstof voor ambachtelijke broodproducten.

 

C. Streekproducten

Dit deel omvat de ontwikkeling van brood- en banketproducten en de afzet van streekproducten aan de lokale consumenten. Bij de te ontwikkelen streekproducten kan men denken aan bier, honing en dergelijke producten.

 

project-flower-power-003

 

Waarom “Flower Power”?

Flower staat voor Bloem en is de kern van de kwaliteitsimpuls (de Power) voor de ecotoop van de Rucphense bossen als droge heide en droge bossen. Bloem is tevens de grondstof die in de molen wordt geproduceerd vanuit het traditioneel akkerbeheer.

Streekproducten zijn de kracht (Power) als economische drager onder de realisatie van een structurele en robuuste natuurinstandhouding zonder verdere subsidiestromen.
 

Erkenning van buiten

In juli 2016 heeft het project van de provincie Brabant subsidie gekregen voor dit project om in 3 jaar tijd in ruim 16,5 ha bloemrijke graanakkers in en rondom de Rucphense Bossen de prioritaire akkerkruiden terug te brengen.
In november 2016 werd het project door het Nationaal Groenfonds genomineerd voor de Natuurprijs 2016.

 

Help mee!

Om de financiering volledig rond te krijgen dient de NatuurWerkgroep nog 7.500 euro te financieren middels sponsoring, crowd funding, enz.

Natuurliefhebbers die dit financieel willen ondersteunen kunnen contact opnemen met:
Frank Nooijens       Tel.: 06-55.69.51.61       of      email: frank.nooijens@gmail.com

Wil je als vrijwilliger meehelpen bij de realisatie van het project? Neem dan contact op met:
Harrie Tak              Tel.: 06-48.10.26.13       of       email: deblik.tak@gmail.com

Een spontane bijdrage is van harte welkom: NL06RABO0100928447 t.n.v. NatuurWerkgroep, Rucphen.

 

project-flower-power-005

 

Flower power sponsoren

Nooijens Advies en Beheer

email: frank.nooijens@gmail.com
tel: 06 55 69 51 61

Den Ouden, Rijksweg Noord 8, 4735 TX Zegge

Mail: westbrabant@denoudengroep.com